Snart semester?

Varje arbetstagare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti.

Arbetsgivaren bestämmer om man inte är överens om när huvudsemestern ska tas ut. Beslutet ska lämnas till berörd personal två månader innan ledigheten börjar.

Innan arbetsgivaren lägger ut huvudsemestern måste han MBL-förhandla med den fackliga organisation som företaget har kollektivavtal med. Om kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren höra med den fackliga organisation som den anställde eventuellt tillhör om denna önskar förhandla.

Finns det inte någon facklig organisation att förhandla med ska arbetsgivaren samråda med de anställda om förläggningen av huvudsemestern. Samma gäller om den fackliga organisationen inte vill förhandla.

Ett vanligt sätt är att låta de anställda notera sina önskemål om semester på en semesterlista. När arbetsgivaren ska förlägga huvudsemestern kan han då ta hänsyn till både verksamheten och de anställdas önskemål om ledighet.

Besked om förläggningen

Om parterna inte kommer överens ska arbetsgivaren i normalfallet förlägga semesterledigheten enligt huvudregeln, d v s fyra veckors sammanhängande semester under månaderna juni–augusti. Han ska i så fall lämna besked om förläggningen senast två månader innan ledigheten börjar.

Den arbetsgivare som inte följer semesterlagens bestämmelser om förläggning av huvudsemestern kan bli skyldig att betala skadestånd till de anställda som drabbas. Med hänsyn till de formella krav som finns i anslutning till semesterförläggningen är det viktigt att arbetsgivaren börjar planera för sommarsemestern i god tid.