Snabbt om Löneväxling

 Bruttolöneavdrag innebär att avstå från lön för att istället få en förmån av något slag. Löneavståendet kan påverka t ex storleken av den anställdes sjukpenning.

Vid s k omvänd löneväxling påverkas däremot inte sjukpenningen. Den anställde betalar då ett belopp för att få förmånen.

Att avstå från bruttolön för att få en förmån är ingen ny företeelse. Det är t ex vanligt att anställda som får förmånen att disponera en personbil som arbetsgivaren äger eller leasar måste avstå från en del av sin bruttolön.

Ett system med bruttolöneavdrag tillämpas ofta även för att ”finansiera” de anställdas pensionslösningar.

En nackdel med löneavstående kan vara att man får lägre sociala förmåner i form av pensionsgrundande respektive sjukpenninggrundande inkomst. Ett sätt att undvika detta är att tillämpa s k omvänd löneväxling.