Semesterdagar skall tas ut i ledighet

summer-field_2810815

Arbetsgivare måste se till att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar i ledighet varje år och inte enbart i pengar.

Detta gäller även arbetsgivare som tillämpar sammanfallande intjänande- och semesterår.

Varje arbetstagare måste ta ut minst 20 semesterdagar i ledighet varje år, under förutsättning att dagarna är intjänade och betalda. Om företaget tillämpar semesterlagens semesterår måste de 20 dagarna vara uttagna senast den 31 mars.

För företag som har kalenderår som semesterår är motsvarande tidpunkt den 31 december.

Intjänade semesterdagar som överstiger 20 kan sparas. Skulle antalet intjänade semesterdagar understiga 20 får ingen semesterdag sparas till ett kommande år utan de utbetalas

I samband med semesterårskiftet.

Sammanfallande år

Reglerna om semesterledighet gäller även anställda i företag som tillämpar sammanfallande intjänande- och semesterår. Det innebär att nyanställda, som t ex börjat sin anställning under hösten, måste ta ut alla intjänade dagar i ledighet innan årets slut.

Anledningen är att de har tjänat in mindre än 20 semesterdagar.

Exempel

Anders började sin anställning den 1 oktober. Han har en semesterrätt på 25 dagar och tjänar fram t o m den 31 december in 7 semesterdagar.

Eftersom det endast är betalda semesterdagar över 20 som får sparas måste Anders ta ut de 7 semesterdagarna före den 31 december i år.

Sparad semester

Samma sak gäller sparade semesterdagar. Arbetsgivaren ska se till att även sparade semesterdagar tas ut i ledighet. Dessa dagar ska tas ut inom fem år från utgången av det semesterår då de sparades.

Har en anställd sparat semesterdagar måste arbetsgivaren därför se till att de tas ut innan den 31 december om företaget tillämpar sammanfallande intjänande- och semesterår.