Löneprocessen

Lönearbetet för mellanstora företag omfattar ett stort antal steg och regleras av lagar och förordningar, god redovisningssed, kollektivavtal, affärssystem mm. Detta medför att det lätt kan bli kaotiskt och en mycket krävande del av företagets administration.

Lönebyrån är specialister på att hjälpa företag få in en struktur i lönehanteringen så att administrativa personalen alltid vet vad som skall göras när. Vår erfarenhet hjälper er att hitta den process som passar er verksamhet bäst och ser till att administrativ personal lär sig använda den.

 

Löneprocessen