Lönehantering

 

            Våra tjänster

bigstock-Colour-wheels-as-symbols-of-en-34342934

 • Outsourcing av hela Löneadministrationen inklusive systemansvar
 • Sedvanlig lönehantering
 • Processkartläggningar, vi ser över företagets behov
 • Kompetensöverföring. Vi ser till att företagets rutiner skrivs ner och skapar rutin-beskrivningar
 • Stöd och råd vid upphandling
 • Implementering av nytt lönesystem
 • Reseräkningar
 • Expatriater
 • Högriskskydd
 • Fora/Collectum

 

            Systemansvar

 • Vi tillhandahåller och arbetar i HogiaLön Plus samt Kontek Lön, som är utmärkta och effektiva lönesystem i en säker och trygg miljö.
 • Vi erbjuder även webb baserad tidrapportering och övriga tjänster inom området, exempelvis reseräkningssystem och schemahandläggning.

   Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!

   Tel: 0761-897837