Category Archives: Nyheter

Snabbt om Löneväxling

 Bruttolöneavdrag innebär att avstå från lön för att istället få en förmån av något slag. Löneavståendet kan påverka t ex storleken av den anställdes sjukpenning. Vid s k omvänd löneväxling påverkas däremot inte sjukpenningen. Den anställde betalar då ett belopp för att få förmånen. Att avstå från bruttolön för att få en förmån är ingen ny företeelse....
Read more

Snart semester?

Varje arbetstagare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Arbetsgivaren bestämmer om man inte är överens om när huvudsemestern ska tas ut. Beslutet ska lämnas till berörd personal två månader innan ledigheten börjar. Innan arbetsgivaren lägger ut huvudsemestern måste han MBL-förhandla med den fackliga organisation som företaget har kollektivavtal med. Om kollektivavtal saknas...
Read more