Monthly Archives: mars 2016

Snabbt om Löneväxling

 Bruttolöneavdrag innebär att avstå från lön för att istället få en förmån av något slag. Löneavståendet kan påverka t ex storleken av den anställdes sjukpenning. Vid s k omvänd löneväxling påverkas däremot inte sjukpenningen. Den anställde betalar då ett belopp för att få förmånen. Att avstå från bruttolön för att få en förmån är ingen ny företeelse....
Read more