Vi är specialister på löner och outsourcing

Med våra effektiva lösningar säkerställer vi er lönehantering.

Spara på tid och resurser

Löner, lösningar och resultat

Med mer än 10 års erfarenhet av effektiv lönehantering är vi stolta över att ha byggt upp en bred kompetens inom hela löneområdet. Vi har en teknisk kompetens som ex. systemkunskap samt organisatorisk kompetens som intern kommunikation och processutveckling.

Vi vet att lönehantering kräver ständig utveckling och kvalitativ kompetens. Löneområdet kan alltid bli lite bättre, lite effektivare och det är något vi givetvis vill bidra till.

Vi är trivs att arbeta i en rådgivande roll och är vana att  dagligen besvara på lönerelaterade frågor.

Utöver er lönehantering hjälper vi er även med kompetensutveckling av lönepersonal,  serviceavtal och programvara.

Ta kontakt med oss för att få en personlig offert för ert företag och era behov.

Vi tillämpar en fast prissättning för alla våra kunder.

Kort om oss

Vad gör vi på Lönebyrån?

Löneadministration är inte så enkelt. Det krävs en hel del tekniska kunskaper för att kunna hantera en effektiv administration. Vilka  löne – / tidrapporteringssystem ska man använda och hur ska man beräkna ersättningar enligt aktuella kollektivavtal är några av de vanliga frågor som vi arbetar med.

Som lönespecialist krävs en god samarbetsförmåga men det är också viktigt att kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar. Eftersom lönespecialisten arbetar med den enskilda människans lön, som också är en del av företagets största kostnad, är det väldigt viktigt att arbetet sker konfidentiellt.

Effektivisering

Som lönespecialister är vi angelägna om att alltid vara uppdaterade med det senaste inom vårt område.

Bygger kompetens

Genom att samarbeta nära ert företags relevanta avdelningar hjälper vi er att bygga upp en bred kompetens kring er löneadministration.

Undviker misstag

Lönehantering är en viktig post inom alla företag. Vi ser till att ni gör rätt från början och undviker således onödigt krångel och kostsamma misstag.

Ett urval av våra tjänster

Administration

 • Sedvanlig lönehantering (allt från tidrapportering till semesterskuld och AGI)
 • Outsourcing av er löneadministrationen inklusive systemansvar
 • Processkartläggningar där vi ser över ert företags behov
 • Kompetensöverföring
 • Implementering av nytt lönesystem
 • Reseräkningar
 • Förmåner
 • Expatriater
 • Högriskskydd
 • Fora/Collectum

Systemansvar

 • Vi tillhandahåller och arbetar i HogiaLön Plus samt Contek  – och Visma Lön vilka är utmärkta och effektiva lönesystem i en säker och trygg miljö.
 • Vi erbjuder webb-baserad tidrapportering och övriga tjänster inom området, exempelvis reseräkningssystem och schemahandläggning.

Lär känna oss på Instagram

Lär känna oss bättre

Våra nyheter

Intressant?

Skicka ett mail eller hör av dig på telefon så hjälper vi er att skapa ett upplägg just för ditt företag och era behov.

Telefon: 070-302 10 32

E-postadress: kontakt@lonebyran.se

Adress: Vanadisvägen 41, 113 23 Stockholm

  Namn *

  E-postadress *

  Ämne

  Meddelande